Tablice rejestracyjne

 

 

Produkowane w naszej firmie polskie tablice rejestracyjne spełniają wszelkie wymagane przepisy prawne i techniczne oraz obowiązujące normy i rozporządzenia. Wytwarzamy pełen zakres krajowych tablic rejestracyjnych zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U Nr 186 z 2007 r. z póź. zmianami).

Posiadamy aktualne, adekwatne Certyfikaty zgodności wyrobów wystawione przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Firma DERPOL Sp. z o.o. wpisana jest w rejestrze przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Polskie Tablice Rejestracyjne

utracone lub zniszczone lub oraz tzw. trzecia tablica mogą być wykonane i wydane  tylko w tym Wydziale Komunikacji, który dokonał rejestracji pojazdu. Podstawą wydania nowej tablicy, tablic lub trzeciej tablicy jest złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie. Procedura trwa kilka dni.

Jest to jedyny sposób dorobienia Polskiej Tablicy Rejestracyjnej.

Jesteś zainteresowany tablicami rejestracyjnymi
krajów Unii Europejskiej i świata?

regionalny-program-operacyjny

Projekt i wdrożenie InternetProjects.pl