Realizacja regionalnego programu operacyjnego

realizacja-regionalnego-programu-operacyjnego

Informujemy Państwa, iż firma DERPOL Sp. z o. o. dnia 27.06.2014 r. podpisała umowę o dofinansowanie Nr RPKP.05.02.01-04-221/14  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

 

Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013

 

Tytuł realizowanego projektu: „Rozwój firmy poprzez wdrożenie nowej technologii produkcji tablic wraz z przebudową budynku magazynowo – produkcyjnego w Inowrocławiu”

Wartość projektu –   531 707,93 PLN

Udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 253 810,85 PLN

Udział budżetu Państwa – 44 790,15 PLN

Wkład własny – 233 106,93 PLN

Termin realizacji: styczeń – listopad 2014 r.

 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje prace przygotowawcze, przebudowę budynku z monitoringiem, zakup maszyn i urządzeń oraz oprogramowania, a także promocję projektu. Projekt przyczyni się do rozwoju firmy, wprowadzenia nowego i udoskonalonego produktu oraz zwiększenia zatrudnienia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Jesteś zainteresowany tablicami rejestracyjnymi
krajów Unii Europejskiej i świata?

regionalny-program-operacyjny

Projekt i wdrożenie InternetProjects.pl