Tablice informacyjne

tablice-informacyjneWszystkie nieruchomości potrzebują przejrzystego oznakowania, pozwalającego na sprawne poruszanie się w przestrzeni miejskiej.

Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z póź. zm.) w art. 47b nakłada obowiązek umieszczenia tablicy (posesyjnej) z numerem i nazwą ulicy na ścianie budynku. Natomiast art. 64 § 1 Kodeksu Wykroczeń przewiduje, że popełnia wykroczenie ten kto, będąc właścicielem, administratorem lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia albo utrzymania w należytym stanie tablicy z numerem porządkowym nieruchomości i nazwą ulicy albo miejscowości.

Oferujemy tablice posesyjne wykonanie z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo na kolor: niebieski, czerwony, biały, zielony lub czarny. Napisy znaki oraz obrzeża tablicy wykonane są metodą tłoczenia, a następnie pokrywane specjalną farbą w dowolnym kolorze. Jest to najlepszy, najtrwalszy i sprawdzony w okresie kilkunastu lat sposób oznakowania budynków.

Jesteś zainteresowany tablicami rejestracyjnymi
krajów Unii Europejskiej i świata?

regionalny-program-operacyjny

Projekt i wdrożenie InternetProjects.pl